Rejestratorka medyczna

Anna Żywulko

Absolwentka Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni na kierunku asystentka stomatologiczna.

Wieloletnia praca z ludźmi sprawiła, że jest osobą empatyczną, otwartą i dbającą o dobre relacje z pacjentami. Zawsze uśmiechnięta, pozytywnie nastawiona do życia i powierzonych jej obowiązków. W pracy ceniona za profesjonalizm i sumienność.