Pracownia RTG

Pracownia RTG

Pracownia RTG jest czynna w godzinach:

Poniedziałek-Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota-Niedziela: w godzinach pracy Pogotowia dentystycznego

Podstawą efektywnego leczenia jest jak najlepsza diagnostyka. Naszym Pacjentom oferujemy najnowocześniejszy cyfrowy system obrazowania radiologicznego:

RVG (radiowizjografia, zdjęcia rtg punktowe zębów tzw. rentgen punktowy) – czyli cyfrowy rentgen o zminimalizowanej dawce promieniowania do wykonywania zdjęć punktowych (małoobrazkowych). Radiografia cyfrowa (RVG) umożliwia obniżenie dawki promieniowania jonizującego pochłanianego przez pacjenta nawet do 90%. Jest to metoda alternatywna dla tradycyjnych, czyli analogowych zdjęć rentgenowskich. Umożliwia uzyskanie zapisu zdjęcia w formie cyfrowej natychmiast po jego wykonaniu. Zdjęcia są bardzo szczegółowe i wyróżniają się bardzo dużym zakresem kontrastu, co pozwala na uchwycenie wszystkich ważnych w diagnostyce stomatologicznej detali. Metoda radiowizjografii cyfrowej jest obecnie najbezpieczniejszą metodą.

RTG pantomograficzny (zdjęcia rtg panoramiczne zębów tzw. rentgen panoramiczny) – popularnie nazywany “panoramą”, gdyż umożliwia ocenę całego stanu uzębienia łącznie ze stawami skroniowo-żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi. Badanie to jest niezbędne do oceny stanu zębów pacjenta oraz do zaplanowania leczenia. Dzięki uwidocznieniu wszystkich zębów wraz z strukturami sąsiadującymi jest niezwykle cennym badaniem przesiewowym umożliwiającym wczesne wykrycie zmian patologicznych w kościach szczęki i żuchwy, a także w stawach skroniowo-żuchwowych oraz w zatokach szczękowych.

Cefalo (Cefalometria) – to rodzaj zdjęcia RTG czaszki w pozycji bocznej. Na zdjęciu cefalometrycznym widać dokładnie tkanki miękkie twarzy pacjenta, podniebienie twarde i zatoki przynosowe. Podczas wykonywania zdjęcia cefalometrycznego emitowana jest bardzo mała dawka promieni rentgenowskich. Dzięki temu oraz zastosowaniu w naszym gabinecie technologii cyfrowej zdjęcie cefalometryczne jest bezpieczne dla pacjenta.

BEZPIECZEŃSTWO BADAŃ RADIOLOGICZNYCH

Podobnie jak w przypadku innych procedur medycznych, decyzję o badaniach rentgenowskich należy podjąć po uprzednim zebraniu informacji o pacjencie w postaci wywiadu lekarskiego i oceny jego stanu. Ważne jest racjonalne kierowanie pacjentów na badania radiologiczne oraz używanie do rentgenodiagnostyki nowoczesnego sprzętu zapewniającego stosowanie minimalnych dawek promieniowania RTG.

W naszej pracowni dysponujemy najnowszym sprzętem do rentgenodiagnostyki, a nasz personel jest przeszkolony w stosowaniu minimalnej ilości promieniowania niezbędnej do uzyskania oczekiwanych wyników. Podczas każdego badania pacjent jest zabezpieczony fartuchem ołowianym.

CIĄŻA, A BADANIA RENTGENOWSKIE

Tak jak w każdym aspekcie opieki medycznej, bardzo duże znaczenie ma informacja o tym, że pacjentka jest lub może być w ciąży. Poinformowanie lekarza lub radiologa o ciąży lub możliwości bycia we wczesnej ciąży jest ważne, gdyż umożliwia zaplanowanie diagnostyki w sposób najlepszy zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Zasadniczo ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonania badań z zastosowaniem promieniowania X. Wykonanie takich badań u kobiet w ciąży jest ograniczone wyłącznie do niezbędnych przypadków. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania RTG przed rozwiązaniem, powinno ono być wykonane z zapewnieniem maksymalnej ochrony płodu przed promieniowaniem.

CO WYRÓŻNIA NASZĄ PRACOWNIĘ RTG?

  • Najwyższej jakości obrazy w rozdzielczości od 90 µm
  • 15-krotnie niższa dawka promieniowania dla pacjenta, w stosunku do tradycyjnych tomografii stosowanych w medycynie!
  • Gwarancja najwyższej jakości obrazowania – doskonały i precyzyjny obraz badania
  • Zdjęcia cefalometryczne z unikatową technologią ONE SHOT – ograniczającą do minimum dawkę absorbowaną przez pacjenta i ryzyko powstania nieczytelnego zdjęcia
  • Przegląd wyników za pomocą dołączonego do badania oprogramowania (badania kompatybilne z takimi programami jak Simplant, NobelGuide, SureSmile
  • Możliwość wykonywania zdjęcia dla osób korzystających z wózków inwalidzkich
  • Wewnętrzna kontrola jakości w pracowni RTG

Zgodnie z najnowszymi wymogami prowadzimy w naszej pracowni regularnie testy podstawowe aparatów. Posiadamy zestaw specjalnych fantomów stomatologicznych do przeprowadzania podstawowych testów fizycznych zgodnych z Polską Normą PN-EN 61223-3-4 oraz Europejską Dyrektywą o Urządzeniach Medycznych. Przy pomocy tych fantomów Inspektor Ochrony Radiologicznej wykonuje comiesięczne testy między innymi pomiaru dawki i rozdzielczości przestrzennej aparatów.

W naszej pracowni wykonywane są również coroczne testy specjalistyczne sprawdzające szczegółowo poprawność i bezpieczeństwo pracy aparatów RTG. Dzięki pełnej kontroli możemy utrzymywać standard naszych usług na najwyższym poziomie stale zapewniając naszym pacjentom maksymalny poziom bezpieczeństwa radiologicznego.

Wszystkie nasze urządzenia posiadają wymagane w Polsce świadectwa jakości i zostały dopuszczone prawnie na rynek polski.