Implantologia

Implant jest tytanową śrubą będącą odpowiednikiem korzenia utraconego zęba. Zamocowany jest w kości żuchwy lub szczęki i stanowi filar dla przyszłej odbudowy protetycznej. Może nią być: korona, most czy proteza wsparta na implantach.

Implant jako jedyny nie maskuje braku zęba, ale odtwarza prawidłowo funkcjonujący i estetycznie wyglądający nowy ząb. Implanty wykonane są z tytanu lub cyrkonu. Tytan to materiał całkowicie biozgodny, dzięki jego właściwościom dochodzi do zjawiska osteointegracji, czyli zespalania się kości z powierzchnią implantów. Dzięki temu uzyskuje się siłę umocowania nawet kilkukrotnie większą niż w przypadku naturalnego zęba.

Wiele lat badań i obserwacji klinicznych uczyniło implantologię jedną z najbezpieczniejszych i najlepszych metod odbudowy braków zębowych. Implanty już dawno stały się rutynową procedurą stomatologiczną, jednak jak przy każdym zabiegu chirurgicznym mogą wystąpić powikłania. Aby ryzyko powikłań ograniczyć do minimum przed właściwym leczeniem implantologicznym konieczne jest leczenie przygotowawcze oraz szczegółowe badania specjalistyczne.

Zabieg implantologiczny nie jest bolesny ponieważ jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Przy nowoczesnych technikach i środkach znieczulających większość pacjentów nie zgłasza dolegliwości bólowych podczas zabiegu. Po zabiegu mogą wystąpić pewne dolegliwości takie jak ból i obrzęk ale można je złagodzić odpowiednimi środkami farmakologicznymi.

Jeśli planujesz leczenie implantologiczne odwiedź nas, wtedy dowiesz się czy takie leczenie jest dla Ciebie optymalne.